Характеристика на арматурна мрежа

Арматурната мрежа представлява електрозаварена мрежа от арматурно желязо и влиза в състава на стоманобетонните конструкции. Арматурното желязо е оребрено, прътите се разполагат под прав ъгъл и се заваряват във всяка една точка на пресичане, за да се осигури стабилността на продукта.

В Метимпекс предлагаме арматурна мрежа с различна големина на паното, различна големина на отворите на клетките, различна форма на клетките – правоъгълна, квадратна. Диаметърът на използваното арматурно желязо също може да бъде различен и също трябва да се съобрази с вида на проекта ви и изискванията към него.

Има пряка зависимост между диаметъра на арматурното желязо, което се използва, големината на клетките и техническите характеристики на продукта. Колкото по-голям е диаметъра на прътите и по-малък отвора на клетките, толкова по-устойчива и товароносима е арматурната мрежа. Съответно количеството на използвания продукт в този случай е по-голям и цената на арматурната мрежа за квадратен метър е по-висока.

 

Употреба

Арматурните мрежи се използват в строителството за осигуряване на стабилност на бетонните конструкции. При изливане на бетонните плочи арматурната мрежа се разполага в два слоя, като между тях има слой бетон с определена дебелина. За постигане на тази дебелина между двата слоя арматурна мрежа се разполагат така наречените арматурни столчета, за които в Арматурния двор на Метимпекс имаме висок производствен капацитет, благодарение на високотехнологичния процес на производство.

 

Контрол на качеството

Всички изходни материали и продукти в Метимпекс притежават необходимите сертификати за качество и съответствие към стандартите.

 

Продажба на арматурни мрежи

Може да се свържете с екипа ни на посочените телефони и имейл за повече информация и за подаване на вашата заявка. Наши консултанти ще изготвят оферта въз основа на зададените по проекта параметри.