Употреба:

Арматурното желязо се използва за изграждането на стоманени изделия и арматурни заготовки, които влизат в състава на стоманобетонните конструкции. Арматурното желязо има една основна цел – заздравяване на  бетона и подсигуряване издръжливостта на сградата.

 

Характеристики и видове арматурно желязо:

Арматурното желязо, което предлагаме, е под формата на пръти с различна дебелина, диаметър от Ф8 – Ф32, и на кангали (рула) с диаметър от Ф6 – Ф10.

Оребрението му е с цел да се осигури по-добра механична свръзка с бетона.

Армировъчната стомана е от най-високия клас B500B  и B500C.

Арматурното желязо отговаря на определени механични  характеристики, като якост на опън, якост на умора, граница на провлачване, относително удължение при максимална маса (Agt) и други. Тези параметри отговарят за издръжливостта и еластичността на изделието.

 

Контрол на качеството:

Сертификатите, които придружават армировъчната стомана, гарантират спазването на всички изисквания за качество по БДС 9252 и на европейските изискванията за земетръсна устойчивост – EN 10080 и DIN 488

 

Закупуване на арматурно желязо:

Арматурно желязо може да заявите към офиса на складовете ни – на място, по телефон или имейл. Освен количеството, трябва да предвидите и диаметъра на арматурата, който е предвиден по проект. Нашият екип ще ви съдейства и ще ви даде насоки според спецификата на поръчката ви. На място, по зададени от клиента параметри, може да оразмерим според необходимата дължина на материала.